home     Jan van der Eerden, architect            In Sichem

Start
Architectenbureau
Restauraties
Boeken
Acties
Politiek
Waardering
Actueel
Links

Omhoog    Acties 1970-1979    Acties 1980-heden

Acties 1970 - 1979

1971

* Na annexatie Engelen Bokhoven en Empel, beëindiging raadswerk wegens hernia en zware overspanning. Hierna haakte ook Hein Bergé af. Heroprichting Comité Binnenstad.

* In het ziekenhuis artikel over de drie pleinen van ‘s-Hertogenbosch geschreven in verband met (en tegen) de plannen voor een parkeergarage onder de Parade.
 
1972

* Zonder succes eenmansactie voor behoud restanten van ontplofte Concertgebouw.

* Idem tegen onlogische ‘kamerbrede’ bestrating in de voetgangersgebieden.
 
1973

* Lid van oa: Kulturele Raad ’s-Hertogenbosch, werkgroep Monumenten en Musea (M&M) van Culturele raad provincie, gemeentelijk overlegorgaan Binnenstad, boerderijcommissie Brabants Heem (waarvoor plm. 175 planbeoordelingen zouden volgen).
 
 
1974

* Vanwege 75 jaar Heemschut opdracht voor 7 premiewoningen aan het Arsenaal en diverse restauraties in Woudrichem, tot herstel van het historisch stadsgezicht.

* Op verzoek van Knillis een studieplan gemaakt voor woonbebouwing op achterterrein aan Achter het Wild Varken, als alternatief voor sloop en nieuwbouw gemeentesecretarie.

* Voor Heemschut alternatief bouwplan geschetst voor flatgebouw Zuidwal.
 
1975

* Actie door middel van vrijblijvend restauratieplan voor behoud Waterstraat 12. Het huis ging door verbouwing later alsnog geheel verloren.

* Lezing voor de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch over de symboliek van de drie pleinen in ‘s-Hertogenbosch. Dit werd later de basis voor het in 1985 door de TUE (Technische Universiteit Eindhoven) uitgegeven boek ‘Het geheim van de oude stad’.
 
1976

* De werkgroep M&M van de Culturele Raad weten te overtuigen van het belang van een provinciale monumentendienst. Er werd een document opgesteld dat wel door de Raad maar niet door de provincie werd overgenomen.

* Voor de actiegroep ‘Behoud St.Pieter’ tekeningen gemaakt waaruit de dreigende beschadiging van het stadsgezicht bleek en hoe de kerk kon worden verbouwd.
 
1978

* Op verzoek van ‘Hartje Den Bosch’ een reconstructieplan voor de Markt ontworpen. De stervormige bestrating en de lichtornamenten kwamen tot uitvoering.

* Heemschut en StHMZ weten te bewegen tot actie voor behoud van Jan Stuyt’s kantoorgebouw aan het Emmaplein. Het gebouw bleef behouden.
 
1979

* Idem (zonder succes) voor het oude gedeelte van het Carolus ziekenhuis.

* Idem (zonder succes) voor de Antoniuskerk van de architect Wolter Te Riele.

* Bij de stadsarcheoloog met succes gepleit voor opmeting en onderzoek van de restanten van het Rentmeestershuis in de Clarastraat.

* Voor Heemschut, StHMZ en Comité uitvoerig gerapporteerd over het nieuwe structuurplan. Gepubliceerd in Heemschut van november 1979.

* Als bijdrage in de discussie over het kerkhof ten noorden van de St.Jan een studie gemaakt van mogelijke bebouwing ter (historische) sluiting van de gevelwand.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
© Klaar! Webdesign 2013